Νοσοκομείο, ιατρικο / οδοντιατρικο / διαγνωστικό κέντρο, IVF κλινικες

Γνωρίζουμε τις υπηρεσίες σας στους ασθενείς σας και ενισχύουμε τον κύκλο εργασιών σας!

Εξειδικευμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες marketing για οργανωμένες δομές υγείας

Εξειδικευόμαστε στις υπηρεσίες marketing υπηρεσιών υγείας. Ως προς το νοσοκομείο και τη μεμονωμένη ιδιωτική μονάδα υγείας - ανεξαρτήτως μεγέθους - παρέχουμε υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την προσέλκυση νέων και τη διατήρηση υφιστάμενων ασθενών.

Οι παραδοσιακές διαφημιστικές εταιρείες - ακόμη και όσες λένε ότι εξειδικευόνται στον τομέα της υγείας - υλοποιούν ενέργειες επικοινωνίας όπου μέσα απο "δημιουργικά" και "έξυπνα" μηνύματα χτίζουν την ταυτότητα ("branding") της εταιρείας σας. Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό ως προς αυτό. Και εμείς άλλωστε ασχολούμαστε με το "branding" αρκετών πελατών μας.

Η ειδοποιός μας διαφορά, ωστόσο, έγκειται στην αποτελεσματικότητα της εκάστοτε ενέργειας marketing για τη μονάδα σας δηλ. στην παροχή εργαλείων που δεν έχουν να κάνουν τόσο με την "εικόνα" αλλά με την ουσιαστική προσέγγιση των δυνητικών / νέων και διατήρηση των "υφιστάμενων" ασθενών.

Δεν είμαστε απλά μια διαφημιστική εταιρεία!

Αντικείμενο μας η "μεγαλύτερη" εικόνα..

Ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε για τις "βέλτιστες πρακτικές marketing" στην παροχή υπηρεσιών υγείας από μέρους μονάδων υγείας (π.χ. κλινικές, μονάδες IVF, κέντρα αποκατάστασης, κ.α.). Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στρατηγικές / ενέργειες που έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Και φυσικά αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και παραγωγή εντύπων και λοιπού διαφημιστικού  υλικού της μονάδας σας.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για στελέχη μονάδων υγείας

 

Εξειδικευμένα Σεμινάρια Marketing στον κλάδο της Υγείας

Παρακολουθείστε και εσεις το σεμινάριο marketing που ταιριάζει στην ειδικότητα ή στον κλάδο σας και κερδίστε για το
ιατρείο / οδοντιατρείο / οργανωμένη δομή υγείας, ένα εξατομικευμένο session στον επαγγελματικό σας χώρο,

με τον / την εισηγήτρια του σεμιναρίου που παρακολουθήσατε!

22/10 Internet Marketing για Οδοντιάτρους

29/10 Internet Marketing για Ιατρούς 

 

Ο Ι   Α Ξ Ι Ε Σ   Μ Α Σ

Ποιότητα, Συνεργασία, Ευφυία, Εξειδίκευση, Ενεργητικότητα

Δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες που παρέχουμε, αλλά η μεθοδολογία και η εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας!