Περί λειτουργίας

Το marketing ΔΕΝ σταματά στην είσοδο του ιατρείου σας

Ξοδεύετε ήδη πολλά χρήματα στις προωθητικές σας ενέργειες για να φερετε νέους ασθενείς στο ιατρείο ή οδοντιατρείο σας?

Καλά και κάνετε. Ωστόσο, δε θα πρέπει να περιορίζετε τις ενέργειες σας στο διαδίκτυο ή μέχρι ο ασθενής να φτάσει στην πόρτα σας!

Όταν ο ασθενής φτανει στο σημείο να επισκεφθεί το χώρο σας, αναμένει να δεί αυτό ακριβώς που του υποσχεθήκατε! BAM!!

Εδώ λοιπόν έγκειται η ουσία του λεγόμενου internal marketing..σε συνδυασμό με το design του χώρου σας!

Σχεδον αμέσως μετά την είσοδο τους στο χώρο σας οι ασθενείς σας διαμορφώνουν άποψη για την ποιοτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σας.

Η Apple ή τα Starbucks αντιλαμβάνονται την αξία της εμπειρίας εντός του καταστήματος. Σας αρέσει ή όχι θα πρέπει και εσείς να αντιληφθείτε την "εμπορικότητα" του χώρου σας.

Δεν έχετε και άλλη επιλογή. Οι σύγχρονες τάσεις κατανάλωσης διαμορφώνουν και τον τρόποπου οι ασθενείς σας επιλέγουν και έναν πάροχο υπηρεσιών υγειας.
Η μεταφορά του branding σας στο εσωτερικό του ιατρείου / οδοντιατρείου σας δεν περιορίζεται στα χρώματα, στα υλικά διαμόρφωσης ή ακόμη και στην τοποθέτηση του λογοτύπου σας σε κάποιο σημείο του τοίχου.

Όπως το καλό marketing έτσι και ο σχεδιασμός του εσωτερικού σας χώρου θα πρέπει να ηχεί την ταυτότητα σας...να υιοθετείται απο τους ασθενείς αλλα και το προσωπικό σας.

Με απλά λόγια, ο ασθενής κατά την είσοδο του στο χώρο σας να αποκτήσει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για τη σωστή επιλογή του στο πρόσωπο σας, να "ξε-αγχωθεί" και ενστερνισθεί την αξία / τεχνογνωσία σας στο αντικείμενο της ειδικότητας σας.