Περί εταιρείας μας

Ο αποδέκτης των υπηρεσιών σας δεν θα πρέπει να θεωρείται αποκλειστικά "ασθενής" αλλά και "πελάτης".

Σεμινάριο για την Academy of Clinical Dentistry

Εκπρόσωπος της εταιρείας μας πραγματοποίησε webinar για λογαριασμό της εταιρείας Academy of Clinical Dentistry.

Το webinar είχε ως τίτλο "Οδοντιατρικό Marketing 101" και αποτέλεσε ουσιαστιατικά μια εισαγωγή στην έννοια και αντίληψη του marketing για το σύγχρονο οδοντίατρο.

Η Ακαδημία έχει παραθέσει το link με το σεμινάριο στα μέλη της.

mktg