ΈΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; CLICK HERE
Δευτ - Παρ: 09.00 - 21.00
κατόπιν ραντεβού
+30 210 9658356
13, Λεωφ. Βάκχου,
Βάρη 16672

Healthcare Marketing Tips

χρήσιμα άρθρα για τον επαγγελματία και τη μονάδα υγείας

Τί περιλαμβάνει το ιατρικό marketing;

Το ιατρικό marketing είναι μια σύνθετη έννοια που περιλαμβάνει πλήθος διεργασιών που θα εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του ιατρείου σας αλλά και τη συνεχή εισροή περιστατικών, από νέους και υφιστάμενους ασθενείς.

Πολλοί όταν συγχέουν το marketing με την προβολή. Ωστόσο, η προβολή του ιατρείου σας και εν γένει της μονάδας υγείας σας αποτελεί μέρος μόνο του marketing που υιοθετείτε.

Και για του λόγου το αληθές, το marketing εκάστοτε οργανισμού ανεξαρτήτου μεγέθους, βάσει του παγκοσμίου φήμης guru Phillip Kotler δεν είναι παρά ο καθορισμός των αναγκών, των "θέλω" και ενδιαφερόντων της απευθυνόμενης αγοράς (π.χ. ασθενείς) και η επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος πιο αποτελεσματικά και πιο άμεσα σε σχέση με τους όποιους ανταγωνιστές, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το λεγόμενο well being του απευθυνόμενου αγοραστή / καταναλωτή / κοινωνίας π.χ. ασθενείς.

Αν θέλετε να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα της προβολής του ιατρείου σας, τότε σίγουρα θα πρέπει με το δικό σας τρόπο και βάσει της δικής σας ταυτότητας να υιοθετήσετε τις ακόλουθες υπηρεσίες.

Η κάθε λύση, πρέπει να παραμετροποιείται στις ανάγκες και το προφίλ των δικών σας απευθυνόμενων ασθενών όπως και στη δική σας ταυτότητα. Η αντιγραφή μιας ενέργειας απλά γιατί "δουλεύει" σε έναν συνάδελφο σας δεν είναι αυτονόητο επιτυχίας και για το δικό σας ιατρείο. Αντίστοιχα, κάτι ξένο απο σας, απο το δικό σας προφίλ..σίγουρα δεν θα έχει αποτέλεσμα.

Και εκεί έγκειται η συνεισφορά του εκάστοτε επαγγελματία που θα θελήσετε να σας υποστηρίξει: να δεί ποιός είστε και να παραμετροποιήσει τα ακόλουθα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στη δική σας ταυτότητα!

1. Digital Marketing

Ξεκινήστε απο μια εύχρηστη και σύγχρονη ιστοσελίδα που με άμεσο τρόπο θα μπορεί να αντιλαμβάνεται ο εκάστοτε επισκέπτης της, όχι μόνο το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών σας αλλά και τους λόγους υπεροχής σας, έναντι κάποιου άλλου συναδέλφου σας.

Φυσικά, το 2020 η ιστοσελίδα σας θα πρέπει να είναι φιλική προς όλες τις συσκευές ενδεχόμενης πρόσβασης της (tablets, smartphones, κ.α.) καθώς και ολοκληρωμένη από άποψη περιεχομένου.

2. Social Media

Ενδεχομένως τα θεωρείτε απλοικά για την επιστημονική σας υπόσταση. Ωστόσο, τα social media σας δίνουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο εν δυνάμει κοινό σας, τους ίδιους σας τους ασθενείς.

Κύριος στόχος είναι η προβολή σας και η ανάδειξη των υπηρεσιών σας. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να είναι ο άμεσος αλλά έμμεσος στόχος σας. Το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή η αύξηση των πωλησεων σας, η προσέλκυση νέων περιστατικών, θα πρέπει να προκύπτει από τις θετικές μαρτυρίες άλλων ασθενών σας, το χτίσιμο εμπιστοσύνης και της social παρουσίας σας.

3. Δημοσιότητα

Εξασφαλίστε τη δημοσιότητα των υπηρεσιών σας στο απευθυνόμενο κοινό σας, τους ίδιους σας τους ασθενείς, με τον τρόπο και την ένταση που εσείς επιθυμείτε να επενδύσετε σε αυτή.

Για παράδειγμα, ενημερώστε τους ασθενείς σας εντός του ιατρείου:
  • με ενημερωτικό υλικό π.χ. κάρτες, έντυπο, κ.α.
  • με video ενημέρωσης παρεχόμενων υπηρεσιών, αντίστοιχων περιστατικών κ.α.
  • με αποστολή υλικού π.χ. e-newsletters, εντυπο newsletter κ.ο.κ.

Ενημερώστε τους δυνητικούς ασθενείς σας εκτός ιατρείου:
  • χρησιμοποιήστε τα μέσα ενημέρωσης βάσει της απόδοσης τους και κυρίως των δικών σας "θέλω" π.χ. έντυπα, TV, ραδιόφωνο
  • διοργάνωση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις κ.ο.κ.
Οι ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες μπορούν να υλοποιηθούν λίγο πολύ από πολλούς "επαγγελματίες". Εξάλλου στην Ελλάδα του 2020 γνωρίζουμε όλοι πως ο καθένας μπορεί να παρουσιασθεί όπως θέλει.

Ωστόσο, η σωστή επιλογή σας θα πρέπει να είναι επαγγελματίες με ήθος και συνέπεια ετών στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Αυτό που θα πρέπει να σας ενδιαφέρει δεν είναι η απλή ανάθεση και υλοποίηση των όποιων εργασιών από κάποιον συνεργάτη που απλά θα φέρει εις πέρας την όποια ενέργεια.
Στόχος σας θα πρέπει να είναι η επιλογή κάποιου συνεργάτη που αφενός θα μπορούσε να σας εμπνεύσει και να σας δείξει κάτι διαφορετικό απο αυτό που ενδεχομένως φαντάζεσθε, πάντα στα πλαίσια της δικής σας φιλοσοφίας και πορείας. Στόχος σας θα πρέπει να είναι όχι μόνο η επιλογή βάσει κόστους αλλά βάσει τεχνογνωσίας και αξιοπιστίας στο χώρο.
Εξασφαλίζουμε την ανάπτυξη εκάστοτε μονάδας στην υγεία, ανεξαρτήτως
μεγέθους, με τη σωστή αξιοποίηση εκάστοτε εργαλείου marketing.
13, Λεω. Βάκχου - Βάρη 16672
+30 210 9658356
sales@medicalpromotion.gr
© Copyright 2020 MEDICAL PROMOTION. All Rights Reserved.

Search