Εκδηλώσεις & Events

Οργάνωση - Διαχείριση - Προβολή Εκδήλωσης

συνέδριο, event, επιστημονική εκδήλωση, σεμινάρια

Σχεδιασμός Εκδήλωσης

Οικονομική Διαχείριση

Γραμματειακή Υποστήριξη

Προβολή στα Media

Επιστημονική ημερίδας

Αναλάβαμε τη διαχείριση και υλοποίηση ημερίδας για λογαριασμό του επιστημονικού οργανισμού HL7 Hellas με τελικούς συμμετέχοντες εκπροσώπους αρμόδιων υπηρεσιών ΝΠΔΔ και στελέχη δημοσίων νοσοκομείων.

Προγραμματισμός ενεργειών
Γραμματειακή υποστήριξη
Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
Εξασφάλιση απαιτούμενων συμμετοχών

Σεμινάρια Επιστημονικής Εταιρείας

Αναλάβαμε τη διαχείριση και υλοποίηση σεμιναρίων για λογαριασμό επιστημονικής εταιρείας που διεξάγει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ιατρούς συγκεκριμένων χειρουργικών ειδικοτήτων.

Ειδικότερα:

Διαχείριση εκάστοτε σεμιναρίου
Προγραμματισμός
Γραμματειακή υποστήριξη
Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
Εξασφάλιση απαιτούμενων συμμετοχών

Δημιουργικό / Εικαστικός Σχεδιασμός
Σχεδιασμός εντύπων
Εκτύπωση / παραγωγή ενημερωτικών εντύπων και αφισών
Επιμέλεια έντυπου υλικού εκάστοτε συμμετέχοντα
Δημόσιες Σχέσεις / Προβολή σεμιναρίων με σκοπό την αναγνώριση του αντικειμένου των σεμιναρίων στην επωνυμία της συγκεκριμένης επιστημονικής εταιρείας
Εξασφάλιση πιστοποίησης απο αρμόδιους φορείς

Παρουσία στο διαδίκτυο
Σχεδιασμός / Κατασκευή ιστοσελίδας
Φιλοξενεία / Web Hosting ιστοσελίδας
Social Media Marketing

Επιστημονική Εκδήλωση

Αναλάβαμε τη διαχείριση επιστημονική εκδήλωσης για λογαριασμό επιστημονικής εταιρείας που διεξάγει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ιατρούς συγκεκριμένων χειρουργικών ειδικοτήτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

210 9658356 ή marketing@medicalpromotion.gr

MEDICAL PROMOTION

Ενημερώσου για όλες τις νέες μας υπηρεσίες και προσφορές

MEDICAL PROMOTION

 Λεωφ. Βάκχου 13
Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη 16672

T210 9658356

Search