ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Έντυπα για Διαγνωστικό Κέντρο

Έντυπα για Διαγνωστικό Κέντρο

Αναλάβαμε το σχεδιασμό των νέων εντύπων διαγνωστικού κέντρου.

Η MEDICAL PROMOTION πραγματοποίησε:

Date

23 January 2015

Categories

Corporate, ιατρικό marketing, μονάδα υγείας, marketing