Πρκοσκεκλημένοι Εισηγητές

Αναγνωρίζοντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία των στελεχών μας στον ιδιαίτερο τομέα του marketing για υπηρεσίες υγείας, συλλογικοί φορείς και φαρμακευτικές εταιρείες μας προσκαλούν αρκετές φορές για την πραγματοποίηση εισήγησης ή/και ολόκληρου σεμιναρίου. 

Για του λόγου του αληθές, σας παραθέτουμε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες εισηγήσεις μας.

Ημερίδα Οδοντιατρικού Marketing, Ολυμπία 2019

Κατόπιν πρόσκλησης των Οδοντιατρικών Συλλόγων Ηλείας και Μεσσηνίας, εισηγητές της εταιρείας μας πραγματοποιήσαν ημερίδα ενημέρωσης οδοντιάτρων απο Αχαία, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία και Μεσσηνία για θέματα marketing.
Image
Image

3ήμερο σεμινάριο σε Δερματολόγους, Βόλος 2019

Στο Βόλο, καλεσμένοι από γνωστή φαρμακευτική εταιρεία να μιλήσουμε για marketing δερματολογικου ιατρείου.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό γνωστής φαρμακευτικής εταιρείας και συμμετείχαν Δερματολόγοι που μόλις έλαβαν ειδικότητα.

Με βασικό αντικείμενο το "marketing" οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ευρύτερα για θέματα "επιχειρείν" και προσωπικά session για καθετοποίηση της όποιας εισήγησης στις ανάγκες του δικού τους ιατρείου.

μιλήστε μαζί μας για το δικό σας event
Εξασφαλίζουμε την ανάπτυξη εκάστοτε μονάδας στην υγεία, ανεξαρτήτως
μεγέθους, με τη σωστή αξιοποίηση εκάστοτε εργαλείου marketing.
13, Λεω. Βάκχου - Βάρη 16672
+30 210 9658356
sales@medicalpromotion.gr
© Copyright 2022 MEDICAL PROMOTION. All Rights Reserved.

Search

https://wa.me/306945277051