Πώς να επιλέξω εταιρεία για την προβολή του ιατρείου μου?

Μια εταιρεία / agency για ιατρικό marketing οφείλει να διαθέτει σαφή γνώση αλλά και εμπειρία στον ευρύτερο κλάδο της διαφήμισης, ώστε να γνωρίζει πώς θα παρέχει στην κάθε απευθυνόμενη επιχείρηση (μονάδα υγείας) υπηρεσίες που θα αναδείξουν τις υπηρεσίες και τα προιόντα της στο απευθυνόμενο κοινό της, π.χ. ασθενείς. Και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς να υπάρχει μια ουσιώδης βάση, μια συγκεκριμένη στρατηγική marketing βασιζόμενη σε συγκεκριμένη φιλοσοφία.

Με απλά λόγια.. όλοι μπορούν να φτιάξουν μια ιστοσελίδα ή ακόμη και να ξεκινήσουν μια καμπάνια προβολής.

Δεν μπορούμε όμως απλά να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε ενέργειες απλά γιατί είδαμε το γειτονικό ιατρείο ή ο φίλος / η μας να έχει αποτέλεσμα με τις αντίστοιχες ενέργειες.

  • Κάθε ενέργεια marketing πρέπει να βασίζονται σε κάποιο προγραμματισμό, να έχουν κοστολογηθεί και η εκτέλεση τους να βασίζεται σε κάποιο σχεδιασμό (ex ante analysis).
  • Στη συνέχεια, κατόπιν ολοκλήρωσης κάθε ενέργειας θα πρέπει να υπάρχει ο αντίστοιχος "απολογισμός", η αξιολόγηση της απόδοσης της αντίστοιχης ενέργειας κ.ο.κ (ex post analysis). Αναζητείστε τη στρατηγική αυτή στον επικείμενο συνεργάτη σας.

Πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια εταιρεία / agency;

Ένα εξειδικευμένο agency και δη στο χώρο της υγείας μπορεί να είναι πολύ πολύ αποτελεσματικό, αν γνωρίζει τον τομέα και δεν το κάνει αποκλειστικά για λόγους επιβίωσης. Το marketing στις υπηρεσίες υγείας θέλει μεράκι, θέλει όρεξη και απαιτεί γνώση. Αναζητείστε λοιπόν την αλήθεια του όποιου επικείμενου συνεργάτη σας. Γνωρίζουμε όλοι, ότι η ζωή είναι σαν τα social media πλέον.. ακόμη και στον τομέα παροχής υπηρεσιών όλες οι εταιρείες προσπαθούμε να προβάλλουμε τον εαυτό μας ως τον καλύτερο στον τομέα του. Πόσο όμως ισχύει αυτό?

Μην μένετε μόνο στα λόγια. Αναζητείστε συνεργάτη που να γνωρίζει το χώρο και τους περιορισμούς δεοντολογίας του. Γνωρίζοντας τον κλάδο θα σας διασφαλίσει την αμεσότητα του όποιου προωθητικού σας μηνύματος ενώ θα σας γλυτώσει και τον όποιο κόπο δικής σας προσπάθειας. 

Συνοπτικά, το πλάνο κάθε διαφημιστικής ενέργειας ακόμη και στο χώρο της υγείας θα πρέπει να έχει:

1. σχεδιασμό 2. εκτέλεση της όποιας ενέργειας 3. αξιολόγηση / μέτρηση απόδοσης όποιας ενέργειας και 4. ενδεχόμενος επανασχεδιασμός στρατηγικής και νέων εφαρμογών.

Τι περιλαμβάνει μια καμπάνια Marketing για μία μονάδα υγείας? 

Αρχικά, θα πρέπει να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προβληθεί η επιχείρηση / μονάδα μας στο ευρύ κοινό π.χ. ποια είναι η φιλοσοφία που θέλουμε να δώσουμε προς τα έξω, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να την προβάλλουμε, σε ποια μέσα θα αποφασίσουμε να προβάλλουμε τη μονάδα μας και φυσικά τι είναι αυτό που θα καθορίσει την προτίμηση του κοινού π.χ. για ποιο λόγο να επιλέξει κάποιος ενδιαφερόμενος να κάνει κλικ στη δική μας ιστοσελίδα έναντι σε κάποιον άλλο συνάδελφο? 

Με απλά λόγια θα πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο ενεργειών ή αλλιώς marketing plan. 

Και εδώ έγκειται και η διαφορά του marketing agency MEDICAL PROMOTION: δεν απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες. Διαθέτοντας εμπειρία ακόμη και στις λιγότερο δημοφιλείς ιατρικές ειδικότητες, η πολυετής εμπειρία μας στον κλάδο και η εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας για την αγορά υγείας, μας χαρίζει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε άμεσα και γρήγορα ποια εργαλεία απαιτείται η κάθε μονάδα υγείας / ιατρείο ή οδοντιατρείο να αξιοποιήσει και πώς.

Στη συνέχεια, επιλέγουμε τις ενέργειες και τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε τα όποια σχέδια και στόχους προβολής μας πραγματικότητα. 

Για παράδειγμα, αν έχουμε καταλήξει ότι πρέπει να υιοθετήσουμε την digital προβολή μας μπορούμε να επιλέξουμε τις online και offline ενέργειες που μπορούν να εφαρμοσθούν όπως: Google Ads, SEO, Social Media Marketing, Facebook - Instagram (META) Ads, Email Marketing (Newsletter), Influencer Marketing, κ.ο.κ. 

Η ειδοποιός διαφορά του marketing agency MEDICAL PROMOTION είναι ότι χάρη στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας, γνωρίζουμε τον κώδικα δεοντολογίας ανά ειδικότητα και γνωρίζουμε τους όποιους περιορισμούς ή όχι για να εξασφαλίσετε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς κυρώσεις!

Εφόσον έχουμε αρχίσει να υλοποιούμε κάποιες από τις ενέργειες προβολής που έχουμε επιλέξει, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα θα προβούμε στην αξιολόγηση των όποιων ενεργειών και μέτρηση της όποιας αποτελεσματικότητας τους.  Έτσι, εύκολα και άμεσα θα αντιληφθούμε τις όποιες αδυναμίες ή όχι των ενεργειών μας. Δεν μετράμε μόνο τα στατιστικά δεδομένα αλλά ερμηνεύουμε και σωστά τις ενδείξεις των όποιων μετρήσεων!

Για παράδειγμα, κάποιοι υποψήφιοι πελάτες μας μας αναφέρουν για τις ενέργειες τους στο παρελθόν: "είχα αναθέσει σε εταιρεία τα social media του γυναικολογικού μου ιατρείου, αλλά δεν είχα κάποιο αποτέλεσμα". Πράγματι, κάνοντας μια αξιολόγηση της προβολής του επαγγελματία διαπιστώσαμε ότι υπήρχε επαγγελματική διαχείριση του προφίλ του γυναικολόγου. Δεν υπήρχε όμως ανταπόκριση! Γιατί? Απουσίαζε το προσωπικό στοιχείο.. η "στεγνή" διαφήμιση το χώρο της υγείας και δη στις υπηρεσίες υγείας είναι παρωχημένη ιδιαίτερα στα social media.

Ποιο είναι το ενδεδειγμένο κόστος μια διαφημιστικής καμπάνιας ή εταιρείας? 

Δεν υπάρχει σαφή απάντηση για αυτό μιας και πλέον τα πάντα καθορίζονται από το διαθέσιμο budget κάθε πελάτη. Το budget του "πελάτη" είναι άλλωστε αυτό που καθορίζει αυτή την εποχή ακόμη και το εύρος των ενεργειών, τα εργαλεία προβολής που επιλέγονται αλλά και την 'επιθετικότητα" των όποιων ενεργειών.

Για τον καθορισμό της δαπάνης μια διαφημιστικής εταιρείας, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ποσό καθορίζεται από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες εξόδων:

(1) δαπάνη σε εξωγενείς παράγοντες π.χ. Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, κ.α.

(2) κόστος διαχείρισης [π.χ. παρακολούθηση, ερμηνεία αποτελεσμάτων, τροποποίηση καμπάνιας] της όποιας πλατφόρμας διαχείρισης και

(3) το κόστος σχεδιασμού και κατασκευής των όποιων απαιτούμενων ενεργειών π.χ. εικαστικό σχεδιασμό banner διαφήμισης, καθορισμός advertising message κ.ο.κ. 

 

Θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση μας με νέες ιδέες για το marketing της μονάδας υγείας (ιατρείο, οδοντιατρείο) σας;

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!
Εξασφαλίζουμε την ανάπτυξη εκάστοτε μονάδας στην υγεία, ανεξαρτήτως
μεγέθους, με τη σωστή αξιοποίηση εκάστοτε εργαλείου marketing.
13, Λεω. Βάκχου - Βάρη 16672
+30 210 9658356
sales@medicalpromotion.gr
© Copyright 2022 MEDICAL PROMOTION. All Rights Reserved.
https://wa.me/306945277051