SSL ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

 • Αποδείξτε την ασφάλεια της ιστοσελίδας σας!
 • Βελτιώστε την κατάταξη σας στα οργανικά αποτελέσματα της Google!
Πότε είναι απαιτητό;

Πλέον πάντα, ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται αναγκαίο:
 • κάποια σελίδα σας απαιτεί πρόσβαση με κωδικό (π.χ. σελίδα μελών, ενότητα με περιεχόμενο μόνο για επαγγελματίες κλπ) ή
 • αν η ιστοσελίδα σας είναι eshop οπου απαιτεί πληροφορίες πιστωτικής κάρτας μέσω αντίστοιχης φόρμας
 • για όποιον επισκέπτεται την ιστοσελίδα σας μέσω Google Chrome (που πλέον αποτελεί έναν απο τους πιο διαδεδομένους web browsers)

Τί είναι το SSL;

Image

To SSL αποτελεί το ακρωνύμιο για Secure Socket Layers. Το SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο για να παρέχει ασφάλεια κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο.

Το SSL χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα ΗΥ και server) εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου.

Ένα πιστοποιητικό SSL είναι ένα μέρος του κώδικα στον web server σας, που παρέχει ασφάλεια για online επικοινωνία. Όταν ένας web browser (Mozilla, Chrome, Internet Explorer κλπ) αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα σας, το πιστοποιητικό SSL επιτρέπει μια κρυπτογραφημένη σύνδεση. Είναι κάτι σαν τη σφράγιση e-mail σε ένα φάκελο πριν από την αποστολή μέσω του ταχυδρομείου.

Χωρίς το πρωτόκολλο αυτό, οι χρήστες που θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα σας θα λαμβάνουν ενημέρωση περι μη ασφαλούς περιήγησης. Συγκεκριμένα, το μήνυμα θα μοιάζει ως ακολούθως:

Χωρίς αμφιβολία αυτό θα προκαλέσει μια αρνητική εικόνα για την ιστοσελίδα σας, σε χρήστες που ήδη ανησυχούν για την ασφάλεια τους στο διαδίκτυο!

Θυμηθείτε: αν δεν απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης σε μέρος της ιστοσελίδας σας ή αν δεν διαθέτετε eshop τοτε το πρωτόκολλο αυτό δεν είναι άμεσα απαιτητό!

Ποιό είναι το κόστος ενός SSL;

Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της ιστοσελίδας σας (π.χ. eshop).
Σε πακέτα hosting, παρέχουμε δωρεάν το SSL απλής ιστοσελίδας!

ΑΠΛΟ WEBSITE

€11.991 έτος
 • DV SSL
 • άμεση ενεργοποίηση
 • COMODO ή GeoTRUST
 • Mobile συμβατότητα

PREMIUM WEBSITE

€54.991 έτος
 • OV SSL
 • ενεργοποίηση σε 1-2 ημέρες
 • COMODO
 • Mobile συμβατότητα

PREMIUM WEBSITE ΙΙ

€124.991 έτος
 • ΕV SSL
 • ενεργοποίηση σε 1-10 ημέρες
 • COMODO
 • Mobile συμβατότητα

ποιές είναι οι διαφορές των διαφορετικών SSL;

επιλέξτε ανάλογα της εκάστοτε κατηγορίας που σας ενδιαφέρει

DV - Domain Validation
Η Domain validation εγγυάται ότι κατά την χρήση του SSL, η ανταλλαγή πληροφοριών με αυτό το domain θα είναι κωδικοποιημένη και ασφαλής.

Παρέχει πιστοποίηση σε βασικό επίπεδο, ενώ για την έκδοσή του επαρκεί η επιβεβαίωση ότι το domain name είναι έγκυρο και ότι ανήκει στην οντότητα που αιτήθηκε το πιστοποιητικό.

Για τη συγκεκριμένη πιστοποίηση δεν απαιτείται η κατάθεση κάποιου εγγράφου, και απλά αρκεί ένα απλό click στο verification link που στέλνει η αρχή έκδοσης στον ιδιοκτήτη του domain name μέσω mail. Γι’ αυτόν το λόγο τo πιστοποιητικό εκδίδεται και ενεργοποιείται άμεσα.

Η χρήση του συνίσταται για οντότητες (φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις κ.λπ.) που χρειάζονται άμεσα ένα SSL, χωρίς υποβολή εταιρικών εγγράφων και ενδείκνυται για σελίδες που απαιτούν ανταλλαγή πληροφορίας σε κρυπτογραφημένη μορφή π.χ. για login pages, σελίδες που υλοποιούν συναλλαγές μικρή κλίμακας, email servers κ.λπ.
OV - Organization Validation
EV - Extended Validation

Η προσθήκη του HTTPS ακόμη και πριν την ώρα του, ενισχύει το SEO της ιστοσελίδας σας!

Μιλήστε μαζί μας..

Εξασφαλίζουμε την ανάπτυξη εκάστοτε μονάδας στην υγεία, ανεξαρτήτως
μεγέθους, με τη σωστή αξιοποίηση εκάστοτε εργαλείου marketing.
13, Λεω. Βάκχου - Βάρη 16672
+30 210 9658356
sales@medicalpromotion.gr
© Copyright 2024 MEDICAL PROMOTION. All Rights Reserved.
ΣΕΔΕ ΜΕΛΟΣ
https://wa.me/306945277051