Εξειδικευμένο Healthcare Marketing Agency

από το 2004

Branding

Επικοινωνούμε τη δική σας μοναδική πρόταση με υψηλών εντυπώσεων οπτικό και λεκτικό μήνυμα - από το λογότυπο και τη σήμανση σας σε κάθε προωθητικό μέσο δημιουργίας μας.
 • Λογότυπο

 • Έντυπα ενημέρωσης [σχεδιασμός ή/και παραγωγή / εκτύπωση]

 • Λοιπό υλικό ενημέρωσης [σχεδιασμός ή/και παραγωγή / εκτύπωση]

Digital Marketing

Μεγιστοποιούμε την online παρουσία σας με αποτελεσματικό digital marketing που ενισχύει τις πωλήσεις σας, τον αριθμό των εισερχόμενων κλήσεων κι ασθενών στη βελτιστοποιημένη και υψηλής δέσμευσης ιστοσελίδα σας.

Hosting

 • Καταχώρηση Domain [.gr, .com, .eu]

 • Φιλοξενεία ιστοσελίδας [Hosting ιστοσελίδας]

Ανάπτυξη

 • Κατασκευή ιστοσελίδας [website design]

 • Υποστήριξη ιστοσελίδας

Προώθηση

 • Διαφήμιση στη Google [Google Ads]

 • Διαφήμιση στα Social Media [Facebook, Instagram, κ.α.]

 • Βελτιστοποίηση για Μηχανές Αναζήτησης [SEO]

 • Διαχείριση & Τακτική ανανέωση περιεχομένου ιστοσελίδας

 • Social Media Marketing

 • Τοποθέτηση άρθρων σε sites ευρείας επισκεψιμότητας [reference links]
Branding

Branding

Επικοινωνούμε τη δική σας μοναδική πρόταση με υψηλών εντυπώσεων οπτικό και λεκτικό μήνυμα - από το λογότυπο και τη σήμανση σας σε κάθε προωθητικό μέσο δημιουργίας μας.

 • Λογότυπο

 • Έντυπα ενημέρωσης [σχεδιασμός ή/και παραγωγή / εκτύπωση]

 • Λοιπό υλικό ενημέρωσης 

Digital Marketing

Digital Marketing

Μεγιστοποιούμε την online παρουσία σας με αποτελεσματικό digital marketing που ενισχύει τις πωλήσεις σας, τον αριθμό των εισερχόμενων κλήσεων κι ασθενών στη βελτιστοποιημένη και υψηλής δέσμευσης ιστοσελίδα σας.

Hosting

 • Καταχώρηση domain [.gr, .com, .eu]

 • Φιλοξενεία ιστοσελίδας [web hosting]

Ανάπτυξη
 • Κατασκευή Ιστοσελίδας [website design]

 • Υποστήριξη Ιστοσελίδας

Προώθηση
 • Διαφήμιση στη Google [Google Ads]

 • Διαφήμιση στα Social Media [Facebook, Instagram, κ.α.]

 • Βελτιστοποίηση για Μηχανές Αναζήτησης [SEO]

 • Διαχείριση & Τακτική ανανέωση περιεχομένου ιστοσελίδας

 • Social Media Marketing

 • Τοποθέτηση άρθρων σε sites ευρείας επισκεψιμότητας [reference links]

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ανάπτυξη της επιχείρησης σας με στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες σχεδιασμένες για την αποτελεσματική προώθηση του δικού σας brand κι επίτευξη συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων!

 • Διαφήμιση μονάδας ή εταιρείας στο χώρο της υγείας με στρατηγικές, δεοντολογικά αποδεκτές και αποτελεσματικές λύσεις

 • Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Έντυπα κ.α.

 • Αγορά χώρου σε ΜΜΕ

Πωλήσεις

Πωλήσεις

Χτίστε και διατηρήστε δυνατές και επικερδείς σχέσεις με δικτύωση της μονάδας ή επιχείρησης σας.

Συνολική Διαχείριση Marketing

Συνολική Διαχείριση Marketing

Αναλαμβάνουμε τη συνολική υποστήριξη του marketing της μονάδας σας. Επιτρέψτε στους ειδικούς μας να υλοποιήσουν ενέργειες marketing υψηλής απόδοσης και ασθενείς ακόμη πιο ικανοποιημένους.

 • Έχετε το δικό συνεργάτη σαν να ήταν μέρος της μονάδας σας

 • Ολιστική υποστήριξη: branding, στρατηγική marketing, digital marketing, εξειδικευμένες λύσεις, κ.α. 

 

Εκπαίδευση προσωπικού

Εκπαίδευση προσωπικού

Εκπαιδεύουμε την ομάδα σας [προσωπικό ή /και επαγγελματίες υγείας] προς όφελος της μονάδας σας και ειδικότερα για θέματα διαχείρισης ασθενών, διαχείριση τηλεφωνικής εξυπηρέτησης περιστατικών, marketing και πωλήσεις.

Εξασφαλίζουμε την ανάπτυξη εκάστοτε μονάδας στην υγεία, ανεξαρτήτως
μεγέθους, με τη σωστή αξιοποίηση εκάστοτε εργαλείου marketing.
13, Λεω. Βάκχου - Βάρη 16672
+30 210 9658356
sales@medicalpromotion.gr
© Copyright 2024 MEDICAL PROMOTION. All Rights Reserved.
ΣΕΔΕ ΜΕΛΟΣ
https://wa.me/306945277051